Zaujímavé odkazy
Prevádzkovateľ stránky www.zoostropkov.sk


J&D MEDIA s.r.o.
Estónska 1
821 06 Bratislava
e-mail: jdmedia@jdmedia.info
www: www.jdmedia.info

Spoločnosť J&D MEDIA s.r.o. je zapísaná v OR pod číslom 48027/B,
oddiel Sro.

Pravidlá ochrany osobných údajov
  www.tamarin.sk